گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » بدست ناخدای ناکسی نفس ستم آرا
بدست ناخدای ناکسی نفس ستم آرا

بدست ناخدای ناکسی نفس ستم آرا

Deljo Hoseni Nam Yalda 20

Baname Khodawand 20

زمانه روی به خشونت ،  ستم و بی عدالتی و انحطاط دارد، پس بازمانه ی که روی به خشونت ، ستم و بی عدالتی و انحطاط دارد ، نا خرسندی و آشتی نا پذیری خود را، باید با ذلال کرامت شعر و عرفان و ادب ظاهر کرد. نومیدی و بیزاری و نفرت خود  از کّر و فرّ مشتی جنگ سالار و جنگ باره و بی رحم و عطوفت انسانی ، مستبد و خونریز و خود رائی ، باید اظهارکرد . و آنهارا نا چیز و حقیر شمرد. و شکسته دلان را بیاراست و تیمار داغها کرد .    و به پایداری و شکیبایی وتسلیم نا پذیری امید بخشید .و لازم به یاد آوری است که فقط با پایان و خاتمه دادن به خشونت ها و سر بریدنها و سنگبارانهای حیوانی ناشی از حیات چنگلی و دست کشیدن از دگر گونی های خونین ، و جز با تعاون افراد انسانی ، جز با مساوات و برابری و برادری واقعی ، و جز با اعتماد بر فطرت سالم مایل به خیر و مبنی بر نیک خواهی حاصل شدنش ممکن نیست .

این ابیات شب یلدایی را به آواره گان دریاها و بیابان ها که به سوی ناکجا آدباد ، از ستم جنگ و فقر و اعتیاد و فساد و از همه درد آورتر تجاوز آشکاروپنهان تجاوز کاران و ویران گران روی آورده اند تقدیم می نمایم . به امید آن ایامی که ماهم در امن و آسایش بسر بریم.

شب یلدا شب سرد و منی آواره  و تنها

شب خشم و شب فقر و شب فرجام نا پیدا

نه فردای در این شبهای ظلمانی نه امیدی

نه تیماری به این زخم که ما داریم در دلها

شب بار مصیبت روزها بر شانه ها بردن 

شب امید پنهانی به وهم و ذّنِ در مانها

Hangame Tang..20

شب تاریک و بیم موج و گرداب چنین هایل”

” کجادانند حال ما سبکباران ساحلها “

همه امواج طوفانی و گردایست حیرانی

همه غرق توهم ها و محروم از لب دریا

جهان تاریک ووحشت زا روان دربحربی پایان

بدست نا خدای نا کسی نفس ستم آرا

در این تاریکی شبهای وحشت، خاری و ذلت

زدیوان سحر آید مگر حکم رهایی ها

نمی دانم چه باید کرد با این دیو دّد یارب

به این رنج که از نوع بشر بر ماست ناپیدا

شب بزم است و ما درشورشعررزم می نالیم

بود در سفره ی ما داغ و درد و آه برق آسا

چه خوش با دوستانِ همدل وهمرازبرخوردار

ز شعر حافظ شرین سخن با ساغر و مینا

همه ذکر مصیبت های رنگین است وطولانی

تنعم در بساط سفره ی ما در شب یلدا

salam u Alamanetabaulhoda 20

بیست و نهم قوس _ ۱۳۹۴ هجری خورشیدی

Deljo Hosenie NNNAAM20

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا