گـزیده اخبــار

خانه » اجتماعی » ایده ئولوژی پویا گزینش استثتنایی در پارادیم تکاملی اندیشه وشی
ایده ئولوژی پویا گزینش استثتنایی در پارادیم تکاملی اندیشه وشی

ایده ئولوژی پویا گزینش استثتنایی در پارادیم تکاملی اندیشه وشی

انسان از مرزی از بودن تا شدن در نمادی از تقرب شی و اندیشه که بالاخره عقلانیت در موجی از عصیان پا در گلش بنماید و ناگزیرانه برای دریافت آنسوی مجهولات از تنگنای خویشتنی ها بیرون برهد و در آسمان آ‌گاهی های برتر، کاخ عقل را در معرض تند باد نا آگاهی ها بیقرار بیابد ؛ اما با این هم  پیهم دست ها را بر دامان آن سخت بپیچید و فریاد بر آورد : رهایم کن تا در اوج حضور در پارادیم تکاملی اندیشه و شی به مرزی از شناخت دست یابم و موفق به کشف  جهان گردم و خویشتن بی نهایت خویش را  در متن%

نظر دادن بسته است.

بالا