گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » انسان مضطرب و وسوسه هایش !
انسان مضطرب و وسوسه هایش !

انسان مضطرب و وسوسه هایش !

aesha hakemi Masheed 27

اي خالق من! به تو مي انديشم و به اين زندگي مي انديشم؟؟ از تو سوالات زيادي دارم! چرا ما را هست كردي؟ منظورت چه بود؟ خوشي و غم چه معني دارد؟ چرا ما بايد در تلاش باشيم؟ آنهم تلاش بيهوده!؟ فكر ميكنم در مقابل دنيا كرخت شده ام. يكي ميميرد، يكي مي ايد. يكي ميكشد و يكي ميسازد و يكي ويران ميكند. از روز اول همين طور بوده. هركس براي زنده ماندن خود بايد يكي را لگد مال كند. ما با موجودات ديگر هيچ فرقي نداريم. فقط ميكشيم تا زنده بمانيم. ما فقط براي اعمال خود در جستجوي دليلي هستيم تا خود را تبرئه كنيم. براي تبرئۀ خود داستان پردازي ميكنيم. راه ميسازيم، قانون ميسازيم، مذهب ميسازيم، رژيم ميسازيم، يكي را برتر از ديگري ميدانيم. ميخواهيم خود برتر از ديگران باشيم و حتی برتراز همه موجودات دنيا!

Ensane Moztareb18

فراموش ميكنيم كه این همه  بيهوده اند. در تجملات دنيايي غرق ميشويم، به اشيأ دل خوش ميكنيم. هر قدر اشيأ بدست اوردهء ما گرانتر و پربهاتر باشد احساس خوبي و برتري از ديگران ميكنيم. به عقايد خود افتخار ميكنيم و حتی برای ترويج آن از كشتن يكديگر دريغ نمی کنیم و نه از چور و چپاول همجنس خود دريغ می داريم.خوب ميدانم كه اگر ما نبوديم، يكي ديگر را هست ميكردي تا زمان  را که تو خالق آنی بچرخانی  ، پس بودن و نبودن ما هم برايت ارزشي ندارد. اگر چنين بود حد اقل براي ما نه دماغ ميدادي و نه احساس. اکنون توان اندیشیدن دادی و دل و دماغ را اسباب آن برگزیدی  و این ها را برای ما به ارمغان دادی، پس حالا چگونه ممکن است تا با زیر و رو شدن های پهیم در مرداب تفكر و احساس مفهوم بودن را درك كنيم تا به مفهوم ابدیت پی ببریم  و تعبیر روشنی از زیستن و هستن خویش  داشته باشیم.اي خالق من، گفته هايم زياد است، خودت هم ميداني كه اگر تمام گفته هايم را امروز تمام كنم براي فردا چيزي نميماند تا براي لحظاتی دیگر مصروفت شوم؛  گرچه كه خيلي كوچكم،  ولي ميدانم كه تو ميشنوي. سخن های و وسوسه انگیز و اصطراب آلودم  را؛ زیرا از بزرگان خود شنيده ام كه تو براي همه كس در همه جا گوش شنوا داري! وحقا که “سمیع البصیر” هستی .

 يار زنده و صحبت باقي!

 

نواندیشی محلی برای بیان دید گاه های متفاوت است لزومأ آنچه که از این تارنما انتشار می یابند مواضع نواندیشی نه میباشند.

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا