گـزیده اخبــار

خانه » اجتماعی » انسان مضطرب و وسوسه هایش !
انسان مضطرب و وسوسه هایش !

انسان مضطرب و وسوسه هایش !

aesha hakemi Masheed 27

ای خالق من! به تو می اندیشم و به این زندگی می اندیشم؟؟ از تو سوالات زیادی دارم! چرا ما را هست کردی؟ منظورت چه بود؟ خوشی و غم چه معنی دارد؟ چرا ما باید در تلاش باشیم؟ آنهم تلاش بیهوده!؟ فکر میکنم در مقابل دنیا کرخت شده ام. یکی میمیرد، یکی می اید. یکی میکشد و یکی میسازد و یکی ویران میکند. از روز اول همین طور بوده. هرکس برای زنده ماندن خود باید یکی را لگد مال کند. ما با موجودات دیگر هیچ فرقی نداریم. فقط میکشیم تا زنده بمانیم. ما فقط برای اعمال خود در جستجوی دلیلی هستیم تا خود را تبرئه کنیم. برای تبرئۀ خود داستان پردازی میکنیم. راه میسازیم، قانون میسازیم، مذهب میسازیم، رژیم میسازیم، یکی را برتر از دیگری میدانیم. میخواهیم خود برتر از دیگران باشیم و حتی برتراز همه موجودات دنیا!

Ensane Moztareb18

فراموش میکنیم که این همه  بیهوده اند. در تجملات دنیایی غرق میشویم، به اشیأ دل خوش میکنیم. هر قدر اشیأ بدست اوردهء ما گرانتر و پربهاتر باشد احساس خوبی و برتری از دیگران میکنیم. به عقاید خود افتخار میکنیم و حتی برای ترویج آن از کشتن یکدیگر دریغ نمی کنیم و نه از چور و چپاول همجنس خود دریغ می داریم.خوب میدانم که اگر ما نبودیم، یکی دیگر را هست میکردی تا زمان  را که تو خالق آنی بچرخانی  ، پس بودن و نبودن ما هم برایت ارزشی ندارد. اگر چنین بود حد اقل برای ما نه دماغ میدادی و نه احساس. اکنون توان اندیشیدن دادی و دل و دماغ را اسباب آن برگزیدی  و این ها را برای ما به ارمغان دادی، پس حالا چگونه ممکن است تا با زیر و رو شدن های پهیم در مرداب تفکر و احساس مفهوم بودن را درک کنیم تا به مفهوم ابدیت پی ببریم  و تعبیر روشنی از زیستن و هستن خویش  داشته باشیم.ای خالق من، گفته هایم زیاد است، خودت هم میدانی که اگر تمام گفته هایم را امروز تمام کنم برای فردا چیزی نمیماند تا برای لحظاتی دیگر مصروفت شوم؛  گرچه که خیلی کوچکم،  ولی میدانم که تو میشنوی. سخن های و وسوسه انگیز و اصطراب آلودم  را؛ زیرا از بزرگان خود شنیده ام که تو برای همه کس در همه جا گوش شنوا داری! وحقا که “سمیع البصیر” هستی .

 یار زنده و صحبت باقی!

 

نواندیشی محلی برای بیان دید گاه های متفاوت است لزومأ آنچه که از این تارنما انتشار می یابند مواضع نواندیشی نه میباشند.

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا