گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » آیـــا بــراستــی هـــم ۵ تــن از زنــدانیـــان گــوانتـــانـــامـــو بـــی گنـــاه بـــودنــــد ؟
آیـــا بــراستــی هـــم  ۵ تــن از زنــدانیـــان گــوانتـــانـــامـــو بـــی گنـــاه بـــودنــــد ؟

آیـــا بــراستــی هـــم ۵ تــن از زنــدانیـــان گــوانتـــانـــامـــو بـــی گنـــاه بـــودنــــد ؟

nauandeshi Peshawar 09

نواندیشی پیشاور : ملا عبدالحکیم مجاهد که فقط از دارالعلوم کراچی پاکستان  فارغ شده و فراگرفتن  زبان انگلیسی در حد معمولی جزی از نصاب تعلیمی آن دارالعلوم محسوب می شد وبرویت همین زبان ابتدائی انگلیسی آنگاه که آقای رحمت الله واحدیار وزیر  مهاجرین حکومت  فقید استاد برهان الدین ربانی بو د آقای عبدالحکیم مجاهد نیز بحیث رئیس نمائنده گی مها جرین حکومت استاد ربانی  در اسلام آباد تعیین گردیده بود اما درعین حال با هفته نامه شریعت ارگان نشراتی تحریک طالبان افغانستان که زیر نظر مولوی احمد جان از خویشاوندان آقای عبدالحکیم مجاهد در پیشاور منتشر میگردید همکاری قلمی داشت وبا آن هفته نامه به اسم مستعار مطلب مینوشت که با پیروزی تحریک طالبان افغانستان با توجه به زبان شکسته ای انگلیسی که آقای حکیم مجاهد از آن برخوردار بود و مولوی احمد جان که در کابینه ملا محمد ربانی بحیث  وزیر معادن وصنائع تقرر حاصل نموده بود آقای عبدالحکیم خان مجاهد نخست در سفارت افغانستان در اسلام آباد پاکستان و سپس بحیث نمائنده غیر فعال طالبان در نیویورک امریکا تقرر حاصل نمود . که پس از حوادث غمناک یازدهم سپتمبر و تأسیس حکومت موقت در افغانستان آقای  عبدالحکیم مجاهد نیز ابتدأ در اسلام آباد زندگی اختیار نمود  و پس از آن برای گرفتن معاشات دالری بحیث عضو  نصاب تعلیمی وابسته به وزارت معارف افغانستان تقرر یافت . اما با شناختی که از قبل با مرحوم مولوی ارسلان رحمانی از شخصیت های بلند جهاد و مقاؤمت داشت با ساس سفارش آن مرحوم شامل پروژه صلح دالری نیز گردید و بحیث معاون شورای صلح تحت رهبریی زنده یاد استاد برهان الدین ربانی منصوب شد ووی از جمله کسانی محسوب گردید  که گویا دولت افغانستان توانیسته در راستای سیاست های انعطاف جویانه خویش برخی از مخالفین حکومات سابق را نیز در قدرت سهیم سازند . روی همین موقیعت گاه ، گاهی بحیث معاون شورای صلح افغانستان در باره مسائل مربوط به صلح و آشتی نه تنها اظهار نظر می فرمائند بلکه عملأ نیز در گردهم آئی ها و کنفرانس های که در کشور های مختلف جهان در راستای آشتی با مخالفین مسلح دائر میگردند اشتراک میورزد .

5 tan az Rabrane Taliban 04

آخرین مرتبه نیز وقتی ایالات متحده امریکا پنج تن از زندانیان طالبان را از زندان گوانتانامو به قطر ا نتقال دادند و یکسال بعد قرار داد تحت نظارت گرفتن آنها ازسوی حکومت ایالات متحده امریکا و دولت قطر تمدید گردید آقای عبدالحکیم مجاهد بحیث معاون شورای عالی صلح افغانستان همچنان آقای اسمعیل قاسم یار که خودرا سخنگوی کمیته سیاسی شورای صلح می خوانند اظهاراتی را بیان کردند که گویا تحت نظارت قرار دادن  این پنج تن از زندانیان طالبان که از زندان گوانتانامو خلاف حقوق بشر است بلکه اساسأ گرفتاری و زندانی ساختن  آنها  نیز مغائر با هرنوع حقوق بشر میباشد زیرا به قول مولوی عبدالحکیم خان مجاهد معاون شورای صلح افغانستان آنها کاملأ بی گناه بوده اند .

یک صحنه ای از هزاران جنایات رژیم طالبان 

اکنون سوال اینجاست که شاید با توجه به حضور  مولوی صاحب مجاهد در نیویورک امریکا که در آن زمان صدا وفریاد مردم افغانستان را هیچکسی نه می شنید و طبیعی است که  اطلاعات و گزارشهای مطبوعاتی نیز نه مانند امروز که جهان به مانند یک دهکده بوده و هیچکسی نه میتواند جلوپخش و نشر  اطلاعاتی را بگیرند آنزمان بخت برای زورمندان و جنایتکاران یاری نموده بود و گزارشات مربوط به حوادث ووقائع گوناگون دیرتر به گوش جهانیان میرسید چگونه شده که آقای عبدالحکیم مجاهد  نه تنها اقدام آخیر مأموران امریکا را خلاف قوانین بین المللی می داند بلکه اساسأ گرفتاری آنها را نیز مغائر با عدالت می خواند ؟ اگربراستی هم از نظر مولوی صاحب حکیم خان مجاهد آنها بیگناه اند لهذا باید بر تعریف و شناخت مفهوم  گناه و بی گناه در پرتو تِز جدید جناب مولوی صاحب باید از نو نظر انداخت باید اعلام کرد که این ملت باید محکمه شوند زیرا در برابر ظلم بیگانه ها و دشمنان میهن عَلم بغاوت بلند کرده و بدون شک در روشنائی ارشادات داهیانه و فرمائیشات جناب مولوی صاحب حکیم خان مجاهد بغاوت در برابر ظالم جرم است .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا