گـزیده اخبــار
خانه » اندیشه » آهنگِ بی صدا !خامـــوشی من آهنگ غــــمگنانه یی است ! ناهـــید خـــرّم فـــروغ
آهنگِ بی صدا !خامـــوشی من آهنگ غــــمگنانه یی است  ! ناهـــید خـــرّم فـــروغ

آهنگِ بی صدا !خامـــوشی من آهنگ غــــمگنانه یی است ! ناهـــید خـــرّم فـــروغ

 Aahange Besada Nahid Forogh 13

                                                                                                                        ناهید خرّم فروغ

آهنگِ بی صدا 

خاموشی من آهنگ غمگنانه یی است

بی صدا …

که بیانگر اندوه و درد بی پایان من است !!!

سال هاست که کتاب غم و دردم را

خرمنی از خاک و غبار پوشانیده …

و هیچگاه دست توانا و بازوی قدرتمندی

نیافتم

تا صفحه یی از صفحاتِ غم انباشتۀ ورق نه خورده اش را

ورق زند …

ای کاش می شد برگِ پاییزی بودم

تا از وجود کوچک و سیمای زردم

پیدا بود این عالم درد !!!

و ای کاش می شد این کتاب چند تنی غم های بی پایانم

هیزمی بود تا می افروختم آتش همیشگی

از برای مردمان بی پناه

در زمستانِ سرد …

تا از سوختنش زمستان و سرما

برای ابد از بین می رفت

و این همه بدی ها و بد بختی ها را

صلح و صفا جاگزین می شد .

نواندیشی محلی برای بیان دید گاه های متفاوت است لزومأ آنچه که از این تارنما انتشار می یابند مواضع نواندیشی نه میباشند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا